cases byspeld

LVO
Cases

Prikkelen vanuit de kandidaatsreis; ‘ waarmee of met wie kan de kandidaat zich identificeren?’

de vraag

Kandidaten werven voor meeloopdagen op de deelnemende scholen van LVO. Doel is geïnteresseerden eerst te laten kennismaken met het vak op de werkvloer.

doelgroepen

We richten ons op de latente (doel)groep in Limburg en net over de grens in Belgisch Limburg en gaan voor  kwantitatieve en kwalitatieve zichtbaarheid -> het onderwijs als een aantrekkelijke werkomgeving.

uitdaging

Binnen het communicatief concept richten we ons op kandidaten met de juiste drijfveren en competenties op basis van personas zoals door LVO gedefinieerd.

research

Om een goed beeld te krijgen over het publieke profiel van LVO en haar scholen hebben we de online werelden van LVO uitgebreid onder de loep genomen.

alles in kaart

true stories

uitgangspunt

We gaan er bij de campagne van uit dat de kandidaten momenteel niet in het onderwijs werken of de scholen van LVO niet kennen. Door ze op een meeloopdag een deepdive te geven hopen we latente drijfveren te versterken zodat ze een loopbaan (of deels) binnen een school van LVO willen overwegen.

campagnepad

ervaringsdeskundige
Onderwijsmedewerkers die hun vak met passie uitoefenen zijn de beste ambassadeurs. Daarom gebruiken wij korte testimonials/quotes gekoppeld aan een persoonlijke uitstraling (foto/video) als een eerste prikkel.

campagne-identiteit

Hier ligt de uitdaging om van de individuele scholen naast de identiteit van LVO een sterke rol te geven als afzender. Bovendien willen we een herkenbare identiteit voor de campagne als geheel realiseren. We vinden de oplossing in de slogan ‘in een dag kijk op ons onderwijs’ waarmee we doel en middel aan elkaar koppelen. De uitspraak ‘weten hoe het is? loop een dagje mee’ word dé ‘call to action.’

door de Funnel

automation

De interesse is gewekt, de korte video’s met echte verhalen brengen de lead naar de volgende stap in onze funnel. De eerste behoefte is wederzijdse informatie. Dit realiseren we door een onderscheidend automation traject; info en vragen gebracht door een leerling. Op basis van de antwoorden wordt de lead doorgestuurd naar de passende plek. (landingspagina of afspraak)

landingspage

Op de landingspagina vinden onze leads meer informatie over LVO en de scholen en het doel van de meeloopdagen. Er is de mogelijkheid om je gegevens achter te laten.

opvolging

In dit deel van de funnel volgt het eerste persoonlijke contact door LVO. Op basis van dit gesprek worden afspraken gemaakt bij wederzijdse interesse voor een meeloopdag.  

resultaat telt

De campagne liep in de periode van 25 april tot 12 juni 2023 via de LVO social mediakanalen. Een bereik van bijna 90.000 personen en meer dan 5.000 kliks, heeft geresulteerd in 88 aanmeldingsformulieren en 57 doorverwijzingen voor een meeloopdag. De achtergronden en overwegingen van de belangstellenden waren divers, van potentiële zij-instromers, bevoegde docenten op zoek naar een nieuwe werkplek, overstappers vanuit het primair onderwijs tot studerenden voor een onderwijsbevoegdheid.

Welke succesverhalen kunnen we al benoemen?

Eén van de kandidaten is inmiddels benoemd op de school waar zij de meeloopdag heeft genoten en er is een andere kandidaat in afwachting van het sollicitatieproces. Ook gaat een kandidaat starten als zij-instromer en heeft een van de studerende kandidaten een stageplek gekregen voor volgend schooljaar. Andere mensen zijn nog in gesprek.